et
en
Teksti suurus:
A A A

Õppus Miljon Miksi 2024 paneb evakuatsioonirühmad proovile

28.05.2024
Autor: Indrek Jurtšenko
Evakuatsiooniõppus Miljon Miksi 2024 toimub 28-31. mail Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna vastutusalas ja viiakse läbi Jõgevamaal, Järvamaal ja Lääne-Virumaal.
„Evakuatsiooniõppus Miljon Miksi on meile vajalik selleks, et kontrollida väljaõppeperioodil õpitut ja teisalt tuvastada võimalikke õpikohti,“ ütles evakuatsiooniõppuse peaplaneerija, Naiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa. „Ulatuslik evakuatsiooni korraldamise plaan on Päästeameti ja kaasatud asutuste kokkulepe, mille põhjal kasutatakse olemasolevaid võimeid ja ressursse ulatusliku evakuatsiooni ettevalmistamiseks, läbiviimiseks, juhtimiseks ja lahendamiseks hädaolukorras või selle ohu korral. Kaitseliidul ja evakuatsioonirühmadel on selles oma kindel roll.“
 
Õppuse raames harjutavad viis evakuatsioonirühma protseduurilisi tegevusi evakuatsioonipunktide ülesse seadmisel, töös hoidmisel ning töö lõpetamisel. Põhiline eesmärk on rühmadel evakueeritavate vastuvõtmine ning käsitlemine evakuatsioonipunktides. Harjutatakse rühmade omavahelist koostööd ja info liikumist läbi etteantud stsenaariumide. Õppusele on kaasatud koostööpartneritena Ida päästekeskus, kohalikud omavalitsused ja Kaitseväe ajateenijad. Kokku osaleb tänavusel õppusel ligi 600 inimest.
 
„Sellises mastaabis õppust korraldasime Kirde maakaitseringkonnas ka eelmisel aastal, kuid tänavu on võrreldes eelmise korraga, paljugi muutunud. Harjutame läbi kuni 350 evakueeritava vastuvõtmist mitmetes erinevates evakuatsioonipunktides. Harjutame evakuatsioonipunktide sulgemist ja evakueeritavate laialisaatmist teistesse evakuatsioonipunktidesse, evakuatsioonirühma erinevaid logistilisi ülesandeid ning lahendame erinevaid esilekerkivaid situatsioone ka meditsiinivaldkonnas. Evakuatsiooniõppus saab kindlasti olema väljakutsete rohke, kuid olen kindel, et evakuatsioonirühmad saavad oma ülesannetega hakkama“, ütles Aili Ehamaa.
 
Õppus Miljon Miksi toimub aastast 2023. Varasemalt on Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna vastutusalas toimetavad evakuatsioonirühmad võtnud osa õppusest Kilp 2022, Kirde maru 2021, Põhjakonn 2020, iga-aastasel kaitseväe planeerimis- ja staabiõppusel Decisive Lancer ja ringkonna simulatsiooniõppusel Terav Ora ning korraldanud regulaaset väljaõppetegevust Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevates.
 
Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise plaan on Päästeameti ja kaasatud asutuste kokkulepe, mille põhjal kasutatakse olemasolevaid võimeid ja ressursse ulatusliku evakuatsiooni ettevalmistamiseks, läbiviimiseks, juhtimiseks ja lahendamiseks hädaolukorras või selle ohu korral. Hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP) on Päästeameti ja kaasatud asutuste kokkulepe, mis kirjeldab hädaolukordades ja ohu korral tegutsemist. Tegemist on riskide minimeerimise plaaniga, et asutused oleksid valmis ohtude korral reageerima ja neid lahendama.