et
en
Teksti suurus:
A A A

Õppus PÕHJAKONN 21 paneb proovile kõik Kirde maakaitseringkonna üksused

08.11.2021
Autor: Kirde MKR
Kirde maakaitseringkond korraldab 8.-17. novembril 2021 õppuse PÕHJAKONN 21, mis on suurim õppus, mida Kirde maakaitseringkond on oma tegevuspiirkonnas ja vastutusalas kõikidele oma üksustele tänaseni korraldanud. Õppused toimuvad peamiselt Kaitseväe keskpolügoonil ja Rutja õppeväljakul. Õppusest võtab osa ligi 1000 võitlejat, millesse on kaasatud Eesti Kaitseväest 1. jalaväebrigaad ja liitlasüksused Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja vabatahtlikud Leedust.
Õppuse peaeesmärk on Kirde maakaitseringkonna üksuste treenimine, eesmärgiga säilitada lahingvalmidust ning arendada ja tõsta reageerimiskiirust sõjalise ohu korral KiMKR´i vastutusalas.

„Õppus PÕHJAKONN 21 raames toimub osalevate üksuste hindamine, mis näitab ära nende tugevused ja nõrkused ning loob selge pildi meie reaalsetest võimekustest. Samuti annab õppus PÕHJAKONN 21 järgmisesse 4-aastasesse väljaõppeperioodi sisendi, mida on vaja allüksuste ettevalmistamises parandada/muuta, et edukalt täita kriisi ja sõjaaja ülesandeid KiMKR´i vastutusalas“, ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.
 
Õppus PK21 loob KiMKRi ja temaga õppuse ajaks liidendatud allüksustele tingimused kollektiivse taktikalise soorituse parendamiseks ning annab võimaluse treenida KIMKR´i kompaniisid ja erialaüksusi tegutsemaks konventsionaalses relvakonfliktis maa-ala kaitse tingimustes.
 
PK21 raames toimuvad lahinglaskeharjutused ja jätkatakse uute võimete arendamist, milleks on tänavu kevadel loodud ringkonna suurtükiväe- ja snaiprirühmad. PK21 käigus toimub mitmeid erinevaid erialalisi harjutusi, kus hea võimaluse saavad ka need KiMKR´i võitlejad, kes pole mitmeid aastaid õppustel osalenud. Samuti saab hea võimaluse KiMKRi tagalakompanii, aga ka ringkonnaga seotud Naiskodukaitse üksused, kes sellises mahus pole varem koostööd harjutanud.
 
Riigikaitseliste õppuste jaoks on vastavatel organisatsioonidel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt antud eriluba, seepärast võetakse tarvidusele kõik võimalikud ohutusmeetmed. Samuti õppuse PK21 raames toimuvate lahinglaskeharjutuste (13.-16. november) tõttu, tekib müra Kaitseväe keskpolügoonil ja Rutja harjutusväljakul. Liikluse tavapärast kulgu võivad paiguti häirida suuremates kolonnides liikuvad sõidukid, seda eriti õppuse esimestel ja viimastel päevadel.
 
Õppus PÕHJAKONN toimub aastast 2009 ja algas erialalisest taktikalisest õppusest, millest on tänaseks välja kasvanud Kirde maakaitseringkonna suurim riigikaitsega seotud õppus.