et
en
Teksti suurus:
A A A

Õppus Põhjakonn algab evakuatsiooniga

14.04.2023
Autor: Kaitse Kodu!
Kaitseliidu kirde maakaitseringkonnas algab täna õppus Põhjakonn, mille raames kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad harjutavad nii sõjalisi tegevusi kui ka elanike evakueerimist.
Õppuse Põhjakonn 23 eesmärk on üksuste treenimine ning nende lahinguvalmiduse ja reageerimiskiiruse tõstmine. Maakaitseringkonnast osalevad õppusel Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevate lahingukompaniid, keda toetab tagalakompanii, pioneerirühm, luure, tankitõrje-ja raketirühm. Kokku osaleb õppusel ligi 700 võitlejat.
„Põhjakonn 23 on väga oluline väljaõppesündmus Kirde maakaitseringkonna jaoks. Õppuse jooksul harjutame omavahelist koostööd rünnaku tingimustes. Peamiseks eesmärgiks on maakeeli öeldes, et „tuled ja viled“ saaks vastase pihta kiirelt ja täpselt sihitada,“ ütles maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.
Õppus algab tänavu kirde maakaitseringkonna evakuatsiooniõppusega „Miljon miksi 2023“, mis toimub korraga neljas kohas - Narvas, Jõgeval, Koerus ja Kadrinas.
„Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise plaan on päästeameti ja kaasatud asutuste kokkulepe, mille põhjal kasutatakse olemasolevaid võimeid ja ressursse ulatusliku evakuatsiooni ettevalmistamiseks, läbiviimiseks, juhtimiseks ja lahendamiseks hädaolukorras või selle ohu korral. Kaitseliidul on koostööpartnerina selles oma roll ja tegevused, mida seekordsel õppusel läbi harjutatakse,“ ütles evakuatsiooniõppuse juht, Naiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa.
Õppuse raames harjutatakse evakuatsioonirühmade protseduurilisi tegevusi evakuatsioonipunktide ülesse seadmisel, töös hoidmisel ning töö lõpetamisel. Põhiline eesmärk on rühmadel evakueeritavate vastuvõtmine ning käitlemine evakuatsioonipunktides. Kokku osaleb evakuatsiooniõppusel ligi 500 inimest.
„Sellises mastaabis õppus on kirde maakaitseringkonnas esmakordne. Saame läbi harjutada 300 evakueeritava vastuvõtmist neljas erinevas evakuatsioonipunktis, harjutame veel ühe evakuatsioonipunkti sulgemist ning evakueeritavate laialisaatmist teistesse evakuatsioonipunktidesse. Õppus saab kindlasti olema väljakutsete rohke,“ ütles Aili Ehamaa.
Õppus Põhjakonn toimub tänavu 14.-21. aprillil 2023 ja sellest võtab osa ligi 1200 kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat. Põhjakonn toimub aastast 2009 ja algas erialalisest taktikalisest õppusest, millest on tänaseks välja kasvanud kirde maakaitseringkonna suurim riigikaitsega seotud õppus. Tänavu toimub õppus Põhjakonn viieteistkümnendat korda.