et
en
Teksti suurus:
A A A

Õppus „Winter Safari 23“ toimub Lääne-Virumaal nii maal kui õhus

27.01.2023
Autor: Kaitseliit
Nädalavahetusel toimub Lääne-Virumaal õppus „Winter Safari 23“, kus Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna malevad saavad talvistes tingimustes hea koostöökogemuse liitlaste lahinggrupiga. Liitlastega koos harjutavad Kaitseliidu Alutaguse, Järva ja Viru maleva üksused. Kokku osaleb õppusel ligi 600 võitlejat.
„Õppuse peaeesmärgiks koostöös liitlastega on tagada parem üksteise mõistmine staabi kui ka üksuse tasandil“, ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kol-ltn Jaanus Ainsalu. “Õppusel vahetame läviinimesi selleks, et tagada olukorrateadlikkus, toimiks sujuv ja kiire infovahetus. Samuti harjutame Kirde maakaitseringkonna staabiga liitlaste kaudtulevahendite kasutamist ja kaudtule tellimist“.
 
Kui Kirde maakaitseringkonna poolt osalevad õppusel Winter Safari 23 jalaväeüksused kolmest malevast, siis liitlaste lahingugrupist võtavad õppusest osa üksused Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Taanist ja lisaks veel Ameerika Ühendriikidest. Liitlased kasutavad õppusel soomustatud lahingumasinaid, tanke Challenger 2, kasutuses on transpordikopter CH-47 Chinook, mille õppes osalevad ka kaitseliitlased.
 
„Õppus Winter Safari 23, on Nato Battlegroup Estonia jaoks oluline, kuna saame teha koostööd Kaitseliiduga ja harjutada väljaspool oma igapäevast väljaõppeala“, ütles kapten John Hutton. „Samuti on see meie jaoks väga hea võimalus harjutada üksuste taktikalisi tegevusi korraga nii maal kui õhus. Sellel on suur väärtus kõigile lahinggrupi sõduritele ja meie Eesti partneritele“.
 
Õppuse Winter Safari 23 piirkond on Rutja – Rakvere – V-Nigula – Kunda vaheline ala. Lahingutegevus toimub peamiselt Rutja harjutusväljal ja Kutsala raketibaasi ümbruses, lisaks paikneb lahingtehnika Rakvere lennuvälja ümbruses. Avalikel teedel kasutatakse rasketehnikat ja kergemaid soomukeid ning õhus lisaks ka koptereid.