et
en
Teksti suurus:
A A A

Pärnus arutleti Kaitseliidu tuleviku üle

12.06.2022
Autor: Asso Puidet
Laupäeval, 11. juunil kogunesid Pärnumaa malevasse Kaitseliidu võtmeisikud tervest organisatsioonist, et koos kolleegidega kaitseväest pidada konverentsi Maakaitse 2035.
Kaitseliidu ja kaitseväe ühine eesmärk on järgnevatel aastatel suurendada oluliselt maakaitse rolli Eesti riigikaitses ja selle jaoks suurendada ka maakaitse koosseisu kuuluvate varustatud ja välja õpetatud võitlejate arvu, kaasates selleks nii vabatahtlikke kaitseliitlasi kui ka reservväelasi, keda Kaitseliit ootab oma ridadesse. 

„Maakaitsel on palju laiemad ülesanded kui tegeleda ainult relv käes sõjapidamisega, vaid me peame lisaks sellele ka tegelema kogukondlike küsimustega ning toetama kohalike omavalitsusi ning elanikke, sest Eesti riik peab sõja korral edasi toimima,“ ütles oma ettekandes Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja lisas, et samavõrd oluline on ka kogukonna toetus maakaitsele, mis võimaldab võitlejatel sõdida.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem andis ülevaate maakaitse sõjalistest ülesannetest ehk kuidas ja millega maakaitse sõdib, aga ka sellest, kuidas maakaitse võitlejaid võiks välja õpetada. Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg rääkis konverentsil osalejatele Venemaa kallaletungist Ukrainale ja seni tuvastatud õppetundidest ning kuidas neid maakaitses rakendada. 

Ühepäevasel konverentsil andsid mitmete valdkondade esindajaid edasi mõtteid, mis on eri relvaliikide roll maakaitses ja kuidas need seda toetada saavad. Kaitseliitlased ja kaitseväelased käsitlesid nii pioneeritegevust, tankitõrjet, kaudtuld, õhutõrjet kui ka luuretegevusi ning küber- ja elektroonilise võitluse võimalusi efektiivseks maakaitseks. 

Kaitseliit on riigikaitseorganisatsioon, mis pakub kõikidele Eesti kodanikele võimalust vabatahtlikult panustada riigikaitsesse vastavalt nende võimetele. Kaitseliit ootab oma ridadesse nii neid tegusaid inimesi, kes soovivad riigikaitsesse panustada sõjaliselt, aga ka neid, kelle eesmärk on anda oma mittesõjaline panus.