et
en
Teksti suurus:
A A A

Kolonelleitnant Raivo Lumiste

Kaitseliidu ülem 06.09.2006 - 31.08.2012

Sündinud 1. augustil 1969 Pärnus

Haridus:
1988 Pärnu Keskkool
1991 Tallinna Merekool

Sõjaline haridus:
1993 KJPS nooremohvitseride ettevalmistus- ja täienduskursused
1997 rahvusvahelised staabiohvitseride kursused Hollandi Kuningriigis
2000 jalaväeohvitseri jätkukursus Ameerika Ühendriikides, Fort Benning
2005 kindralstaabi ohvitseri kursus Ameerika Ühendriikides, Fort Leavenworth

Täiendõpe:
1996 kompaniiülema kursus Taani Kuningriigis

Teenistuskäik:
1988-1990 ajateenistus Nõukogude Armees
1992-1993 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni õppejao ülem
1993 Pärnu Üksik-jalaväekompanii õpperühma vanem
1993-1994 Pärnu Üksik-jalaväekompanii jalaväerühma ülem
1994-1997 Pärnu Üksik-jalaväekompanii ülem
1997 Pärnu Üksik-jalaväepataljoni ülema kohusetäitja
1997-2000 Pärnu Üksik-jalaväepataljoni ülem
2001 Kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna planeerimisjaoskonna strateegilise ja operatiivplaneerimise sektsiooni strateegiliste- ja operatiivplaanide grupi sektsiooniülem - grupiülem
2001-2002 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni ülem
2003 Balti pataljoni ülem
2003-2006 1. Jalaväebrigaadi staabiülem
2005-2006 Iraagi Rahvusvaheline Korpus, operatsioon “Iraagi Vabadus”, staabiohvitser
2006 1. Jalaväebrigaadi ülem
2006- 2012 Kaitseliidu ülem
2012- ... Kaitseväe juhataja nõunik

Auastmed:
1993 lipnik
1994 nooremleitnant
1995 leitnant
1998 kapten
2001 major
2007 kolonelleitnant

Autasud:
Kotkaristi V klassi teenetemärk
Kaitseministeeriumi teeneteristi II klass
Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest
Kaitseväe teenetemärk kaitsealaste teenete eest
Kaitseliidu Valgeristi III klassi teenetemärk
Kaitseliidu Valgeristi II klassi teenetemärk
Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk
Maaväe Ohvitseri kuldrist
Rahuoperatsioonide Keskuse teenetemärk
Balti pataljoni teenetemärk
Kuperjanovi pataljoni teenetemärk
Pärnu pataljoni teenetemärk
Mälestusmedal "10 aastat taastatud kaitseväge"
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
Ameerika Ühendriikide armee pronkstäht
Ameerika Ühendriikide lahinguliste teenete medal
Leedu kaitsejõudude teenetemärk
Taani Kodukaitse teenetemedal
Soome Reservväelaste Liidu kuldne teenetemedal
Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärk
Politsei teeneteristi II klass
Piirivalve teeneteristi III klass
Põhja Politseiprefektuuri teenetemärk

Täiendav info:
Keeled: vene, inglise

Perekonnaseis:
abielus, kaks poega