et
en
Teksti suurus:
A A A

Relvaeksam

1 "Kaitseliidu relvastuse käitlemise kord"
2. Relvaeksami variandid (variant 1, variant 2, variant 3, variant 4, variant 5, variant 6, variant 7, variant 8, variant 9, variant 10)
3. Esmaabi 
4. Laskeväljaõppe ohutuseeskiri 
    OE 2.0 Laskeharjutuse läbiviimine ohutuseeskiri
    OE 2.1.1 Käsitulirelvade laskeharjutused ohutuseeskiri
    OE 2.1.2 40 mm granaadiheitja laskeharjutused ohutuseeskiri
    OE 2.2 Tankitõrjerelvade laskeharjutused ohutuseeskiri
    OE 2.3 Õhutõrjerelvade laskeharjutused ohutuseeskiri
    OE 2.6 Käsigranaadi viskeharjutused ohutuseeskiri
    OE 2.7 Lahinglaskeharjutused ohutuseeskiri
    OE 2.8 Lahingu- ja treeningmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide käsitsemine ohutuseeskiri
5. Kaitseministri 09.07.2018 määrus nr 9 „Sõjaväerelvade, nende laskemoona ja lahingumoona käitlemise ning üleandmise kord“ 
6. Kaitseministri 13.02.2017 määrus nr 2 „Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjarelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded“ 
7. Kaitseministri 01.07.2015 määrus nr 14 Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm 
8. Kaitseministri 15.06.2015 määrus nr 15 Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm“ 
9. Kaitseministri 25.03.2015 määrus nr 7 Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord“ 
10. Kaitseministri 25.03.2015 määrus nr 6 Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded“ 
11. Kaitseministri 21.10.2015 määrus nr 26 Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord“ 
12. Vabariigi valitsuse 21.06.2007 määrus nr 179 Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ 
13. Siseministri 27.11.2001 määrus nr 90Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused“ 
14. Automaat AK-4 õppematerjal
15. Automaadi test nr 1 „Relva ohutu käsitsemine“
16 "Tegevliikme relvastustoimingu taotlus