et
en
Teksti suurus:
A A A

Riho Ühtegi

Kindralmajor Riho Ühtegi
Sündinud 15.02.1964

Haridus
2007 Tartu Ülikool, õigusteadus MA

Teenistuskäik
1982 – 1984 ajateenistus NSVL armees
1990 – Kaitseliidu liige
1991 – 1993 teenistus Politseiametis rühmaülemana
1992 – 1993 teenistus Kaitseliidus, Kaitseliidu eripealik ja Tartu maleva instruktor
1993 – Läänemaa Vabatahtlike Jäägrikompanii ülem
1993 – 1995 Kaitseväe Peastaabi 2.osakonna bürooülem
1995 – 2006 Kaitseväe Peastaabi 2.osakonna ülem
1998 – 2007 luurepataljoni ülem
2006 – rahvusvaheline missioon, luuremeeskonna ülem (ISAF)
2007 – 2008 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika lektor
2008 – 2010 maaväe staabi luureosakonna ülem
2010 – rahvusvaheline missioon, Eesti kontingendi ülem (ISAF)
2011 – 2012 kaitseatašee Georgias
2012 – 2019 Kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem
2019 – 2023 Kaitseliidu ülem

Auastmed
1994 leitnant
1995 kapten
1998 major
2010 kolonelleitnant
2016 kolonel
2019 brigaadikindral
2023 kindralmajor

Autasud
Kotkaristi IV klassi teenetemärk
Kaitseliidu Kotkarist V klass
Kaitseväe teeneterist
Kaitseväe eriteenete rist
Kaitsejõudude Peastaabi teeneterist
Maaväe ohvitseri kuldrist
Mälestusmedal „10.aastat taastatud kaitseväge“
Kaitseliidu Valgeristi III klass
Kaitseliidu teenetemedali I klass
Kaitseliidu teenetemedali eriklass
Kaitseliidu teenetemärk II klass
Erna Seltsi I klassi teenetemärk
Kaitseliidu Tartu maleva teenetemärk
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
Kaitseministeeriumi kuld-rinnamärk
Maaväe staabi rinnamärk
Luurepataljoni rinnamärk
Georgia „Kindral Kvinitadze“ medal
Kaitseväe langevarjuri 1. järgu rinnamärk
US merejalaväe langevarjuri märk
Prantsuse langevarjuri  3. klassi märk
Saksamaa langevarjuri 3. klassi märk 

Perekond
abielus, kaks tütart