et
en
Teksti suurus:
A A A

Saaremaa maleva uus pealik on kolonelleitnant Kristjan Moora

05.09.2011
Alates tänasest/5. septembrist 2011 sai Kaitseliidu Saaremaa maleva uueks pealikuks kolonelleitnant Kristjan Moora.

Kolonelleitnant Moora on sündinud 1964. aastal Tallinnas.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia erialal ja rahvusvahelise julgeolekupoliitika erikursuse Genfi Ülikoolis. Lisaks on kolonelleitnant Moora läbinud Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse, Šveitsi armee kompanii- ja pataljoniülema taseme juhtimisalased erikursused, Hamburgis Bundeswehri Juhtimisakadeemias kindralstaabi ohvitseride kursuse ning teisi kursuseid.

Kolonelleitnant Moora on osalenud ÜRO rahuvalvemissioonidel Horvaatias ja Lõuna-Liibanonis, teeninud Balti pataljonis erinevatel ametikohtadel, Kaitsejõudude peastaabis staabiohvitserina, Maaväe staabis planeerimisjaoskonna ülemana ja 1. jalaväebrigaadi 1. jalaväepataljoni ülemana. Ta on töötanud Balti Kaitsekolledžis sõjalise juhtimise ja kriiside reguleerimise õppejõuna ning olnud OSCE sõjaline vaatleja Gruusias ja Lõuna-Osseetias. Enne Saaremaa maleva pealikuks saamist oli kolonelleitnant Moora Eesti kaitseatašee Saksamaal, Šveitsis ja Tšehhis.

Kolonelleitnant Moorat on autasustatud Eesti rahuvalvaja medaliga, Balti pataljoni teenetemedaliga ja Balti Kaitsekolledeži teenetemedaliga

Eelmine Saaremaa maleva pealik major Toomas Luik asus alates tänasest juhtima Kaitseliidu Peastaabi personaliosakonda.