et
en
Teksti suurus:
A A A

​Täna tulevad Kaitseliidu üksused õppusele Siil

04.05.2018
kin-mjr Kiili ja kol-ltn Köhler Lõuna MKR formeerimisel
Autor: Sander Silm
Täna tulevad suurõppusele Siil kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad üle Eesti, et harjutada maakaitse toimimist nii konventsionaalse kui tavatu sõjapidamise keskkonnas.  
Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili sõnul tuleb väikestel riikidel oma ressursiga väga hoolikalt ümber käia. „Selleks, et täita suveräänse riigi kõiki kohustusi oma kodanike ees, peame me tegelikult vaatama, kuidas seda ressurssi kõige paremini kasutada. Nii et ega väike rahvaarv ei jätagi muud võimalust kui ehitada oma kaitsevõime üles reservväele ja vabatahtlikele nagu kaitseliitlased,“ ütles kindralmajor Kiili.
 
4.-6. maini kestvas õppuse faasis harjutab Kaitseliit suures osas koos Politsei- ja Piirivalveametiga turvalise elukeskkonna tagamist kriisiolukordades. Pärast seda kuni õppuse lõpuni harjutavad Lõuna maakaitseringkonna kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad lisaks ka konventsionaalset sõjapidamist  Kagu-Eestis.
 
Õppusest Siil 2018 võtab kokku osa 15 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, politseiametnikku, päästetöötajat ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast.