et
en
Teksti suurus:
A A A

Toimus Kirde maakaitseringkonna simulatsiooniõppus

16.02.2021
Autor: Viru malev
Nädalavahetusel toimus Kaitseliidu suurimaid arvutipõhiseid juhtimispunkti harjutusi „Terav Ora 21“, kus osales üle saja Kirde maakaitseringkonna liikme. 
Õppus põhines kolmel olulisel sambal, mille alusel tuleb oma väljaõpet planeerida ning milleta  oma  tegevusi ellu viia ei saa. Need kolm olulist taktikalist olukorda mängiti läbi arvutisimulatsioonis Kaitseväe Akadeemia matkekeskuses Tartus.

Esimeseks ülesandeks oli kõikidel üksustel saavutada lahingvalmidus - selle ülesande täitmist segasid vastase hübriidtegevus kogu vastutusalal. Kõik üksused said selle ülesandega hästi hakkama, kuid oli ka õpikohti, mida paremini teha.

Teiseks ülesandeks oli hõivata ja ette valmistada oma lahingpositsioonid. See ülesanne nõudis head koordineerimist nii oma naabritega, kui ka erialarühmadega ning väljakutseks oli teha seda kõike läbi ühe sidekanali. Ka selle ülesande eesmärk sai täidetud, kuid hea õpikoht oli siin Kirde maakaitseringkonna staabile ressursside jagamise ja üksustega suhtlemise osas.

Kolmas ülesanne oli üleminek hajutatud lahingutegevusele, mille mängimist antud simulatsioonikeskkond kõige paremini ei toeta. Siiski sai selles taktikalise ülesande täitmisel läbi mängida üksuste ja vaatlusvõrgustiku koostöö, mis andis KiMKR pealikule kindluse, et seda valdkonda tuleb kiiresti ja jõudsalt edasi arendada.
„Üldjoontes täitis õppus oma eesmärgi, küsimused millele otsisime lahendust, said oma vastused,“ sõnas Viru maleva staabiülem major Andrus Reinstein.

Kirde maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malev. Maakaitseringkond on kindlaksmääratud vastutusalaga Kaitseliidu struktuuriüksus, mis korraldab vastutusalas Kaitseliidu sätestatud ülesannete täitmist ning juhib ja koordineerib vastutusalasse kuuluvate malevate tegevust.

Kaitseväe akadeemia matkekeskus toetab kõiki analoogseid õppusi parima riist- ja tarkvaraga ning sealsed olmetingimused vastavad ka kõige nõudlikumale maitsele. Matkekeskus loodi 2006. aastal eesmärgiga õpetada eri tasandi üksusi simulatsiooniprogrammide abil täitma püstitatud eesmärke, mille saavutamine reaalsuses oleks kulukas ja ohtlik.