et
en
Teksti suurus:
A A A

Toompea külje all

1925. aastal omandas Kaitseliit krundi Kaarli (praegu Toompea) tn 8, millel paiknesid kolm maja.  Ühes neist oli Vabadussõja ajal Kommertshotell, kus 27. jaanuaril 1920 leidis aset Vene Loodearmee juhataja kindral Nikolai Judenitśi arreteerimine korpuseülema Stanislav Bulak-Balahhovitśi ja ta kaaslaste poolt. 1911. aastal ehitatud elegantsele juugendstiilis kahekorruselisele kivielamule lisati 1928. aastal kõigepealt mansardkorrus ja maja kõrvale hakati ehitama Tallinna malevale uut maja (arhitekt Artur Perna, ehitusettevõtjad olid Reinhold Treubeck ja Villem Hanstein). Nurgakivi asetas Kaitseliidu vanematekogu esimees kindralleitnant Johan Laidoner ja maja pidulik sisseõnnistamine toimus juba järgmisel aastal, 31. augustil 1929. Kahekorruselise hoone fassaadid olid lihtsad, tihedaruuduliste akendega, tänavafassaadi rõhutas uusbarokne rustikaportaal, mansardkorrusel olid ümarkaaraknad. Toompea tänava ääres paiknesid maleva staap, õppe- ja klubiruumid, krundi sügavuses kõrgete vertikaalakendega liigendatud võimla. Keldrikorrusel oli 50 meetri pikkune siselasketiir, söökla ja veeremänguruum. Võimlat kasutasid kaitseliitlaste kõrval ka mitmed pealinna koolid ja muud asutused. Kahekorruselisele majale Kaarli (nüüd Toompea) ja Wismari tänava nurgal otsustati 1934. a. ehitada peale veel kolm korrust ja alumisi korruseid ümber ehitada. Vastav leping ehitusettevõtja Johannes Trumpiga sõlmiti 1. juunil ja maja sai valmis (A. Perna projekti järgi) juba 1. detsembriks. Tööd läksid maksma 70 000 krooni. Ümberehitatud hoones said endale ruumid Noorte Kotkaste peastaap koos NK Tallinna malevaga, Harju maleva staap, NKK keskjuhatus koos Tallinna ringkonnaga ja osa KL peastaabist. Lisaks valmis 8 elukorterit KL juhtivatele töötajatele, kelle viibimine staabi lähedal oli vajalik. Õnnestunud asukohavalik 1925. aastal ja sellele järgnenud ehitustegevus soodustas Kaitseliidu peastaabi ning Tallinna ja Harju malevate staapide koondamist Tallinna südamesse Toompea nõlva alla.
Peale piltide 1930. aastate Kaitseliidu hoonetest on näitusel ka vaateid Toompea paekalda lõunaküljest varasemal ajal.
Näitus KLPS hoone vahekoridoris 2011. a. juulikuust


Kaitseliidu 1930. aastate hoonetekompleks