et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliiduga liitumiseks:

Kuidas liituda Kaitseliiduga?

1.    Vali välja malev, millega soovid liituda. Malevate nimekirja ja kontaktandmed leiad siit.

2.    Võta valitud maleva personalispetsialistiga meili või telefoni teel ühendust ja lepi kokku kohtumine.

3.    Kohtumisel selgita enda eesmärke, saad infot maleva tegevuse kohta ning abi malevkonna valikul. Lisaks saad liitumiseks vajalike dokumentide blanketid.

Blanketid võid alla laadida ja eelnevalt täita ka siit:
          Kaitseliidu seaduse alusel antud tervisetõend
          Kui soovid astuda tegev- või toetajaliikmeks (PDF, Word);
          Kui soovid astuda noorliikmeks (PDF, Word).
    
4.    Leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Soovitajate puudumine ei ole avalduse esitamisel takistuseks - tavaliselt leitaksegi soovitajad liikmekssaamise protsessi jooksul.

5.    Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise kohta teeb ettepaneku maleva juhatus ning kaitseliitlaseks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab malevapealik. 

Palun tutvuge ka Kaitseliidu seaduse ja kodukorraga.

Me kogume ja töötleme Kaitseliidu liikmekandidaatide ja Kaitseliidu liikmete isikuandmeid Kaitseliidu seadusest tulenevate ülesannete täitmise eesmärgil. Loe lähemalt kuidas Kaitseliidus isikuandmeid töödeldakse.