et
en
Teksti suurus:
A A A

Ussisõnad jätkuvad Viru-, Jõgeva ja Järvamaal

13.09.2023
Täna jätkub õppus Ussisõnad Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonnas, mille käigus formeeritakse üksused, värskendatakse võitlejate sõjalisi baasteadmisi ja harjutatakse maastikul erinevaid taktikalisi ülesandeid.
„Ussisõnade raames paraneb märkimisväärselt Kirde maakaitseringkonna sõjaline kaitsevõime läbi individuaal- ja meeskonnatreeningu, mis tagab võime kiirelt reageerida sõjalisele ohule oma ringkonna vastutusalas,“ ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Ma loodan väga, et reservväelased tulevad õppusele motiveerituna ja annavad endast kõik, et iga treeningpäeva lõpus olla paremad kui hommikul alustades.“
Õppus toimub 13.-22. septembrini ja jaotub ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Esimeses etapis saabuvad õppusele allüksuste juhid ja alustatakse värskendusõppega. Teises etapis formeeritakse üksuste reakoosseis, kelle väljaõpetamisel ning edasise tegevuse juhtimisel on oluline roll just täna õppusele saabunud allüksuste ülematel. Õppus kulmineerub formeeritud ja väljaõpetatud üksuste koostööharjutusega Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevate vastutusalas, kus harjutatakse erinevaid taktikalisi ülesandeid.
Õppusele Ussisõnad on kutsutud need ajateenistuse läbinud ja reservi arvatud reservväelased, kelle ametikohtadele oli välja õpetatud uus kiht reservväelasi ja kes määrati seetõttu maakaitseüksuste koosseisu. Maakaitseüksuste loomine annab kiirreageerimisreservist välja arvatud võitlejatel uue funktsiooni, mis hoiab nende väljaõppetaset ja lahinguvalmidust.
Õppusele kutsutud maakaitseüksuste liikmetel on võimalus astuda Kaitseliidu liikmeks, et olla rohkem kaasatud oma üksuse tegevustesse ja hoida väljaõppetaset kõrgel.
Õppus Ussisõnad on Eesti ajaloo suurima reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine. Kuue nädala jooksul oodatakse õppusele ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Õppus kestab 28. augustist kuni 8. oktoobrini.