et
en
Teksti suurus:
A A A

Ussisõnad jõuavad täna Harju ja Raplamaale, ka Tallinna tänavatele

07.09.2023
Põhja MKR maakaitseväelased õppusel Ussisõnad
Autor: Eduard Iganus
Õppusel Ussisõnad ligi nädal aega väljaõpet saanud Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna reservväelased tulevad täna avalikku ruumi, sealhulgas ka Tallinna tänavatele, et osaleda kontrollharjutusel ja teha koostööd partnerasutustega.   
„On eluliselt oluline, et meie reservväelased saaksid oma õpitud tegevusi ja manöövreid läbi harjutada justnimelt selles piirkonnas ja keskkonnas, mille kaitsmise eest nad sõja korral reaalselt vastutavad,” ütles Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna ülem kolonel Tarmo Luhaäär. „Meie võitlejad peavad tundma oma vastutusalas iga tänavat, maja ja selle piirkonna olulisi inimesi.”
 
Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna maakaitserühmade liikmed tegutsevad täna varahommikust alates kogu päeva jooksul muuhulgas erinevate pealinna sadamate, lennujaama ning Nõmme, Pirita ja Männiku asumite ümbruses. „Meid kindlasti ei tasu peljata. Usun, et linnaelanikud pigem juba mõistavad, miks sellised õppused linnaruumis ongi uus reaalsus,” ütles kolonel Luhaäär.
 
Lisaks senisel väljaõppel omandatud teadmiste üle kordamisele ja kontrollimisele teevad reservväelased koostööd ka kaitseväe ja Kaitseliidu partnerasutustega. „Me harjutame koostööd nende erinevate partnerasutustega, kes konkreetsetes linna piirkondades vastutavad elutähtsate teenuste tagamise või turvalisuse eest. Paraku ei ole lahingute pidamine ainult kaitseväe ja Kaitseliidu rida, see on kogu ühiskonna ühine pingutus, ja just seetõttu harjutame me täna koostööd ja kontaktide loomist politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, kiirabi, linnaosavalitsuste ja mitmete teiste asutustega,” ütles kolonel Luhaäär.    
 
Tänane kontrollharjutus on viimane pingutus Põhja maakaitseringkonna allüksustele, mille juhid tulid õppusele juba 30. augustil ja reakoosseis 2. septembril. Tänase linnaharjutuse lõppedes  toimub varustuse tagastamine, mille järel jõuavad võitlejad koju oma perede juurde. 13. septembrist alates jätkub õppus Kirde maakaitseringkonna reservväelaste formeerimise ja väljaõppega. 
 
Ussisõnad on Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine, kuhu oodatakse reservväelasi, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Ussisõnade aktiivne tegevus toimub 8. oktoobrini maakaitseringkondades üle Eesti.