et
en
Teksti suurus:
A A A

Uus Kaitseliidu ülem tutvustab end vanematekogule

12.11.2023
Kindralmajor Ilmar Tamm
Autor: Kaitsevägi
Käesoleva kuu lõpus tutvustab end vanematekogule järgmine Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, kellele kindramajor Riho Ühtegi annab lipu üle 15. detsembril.
„Laiem eesmärk on tagada Kaitseliidu kui organisatsiooni valmidus kriisiks ja sõjaks, mistõttu peamine fookus saab olema sellel, et iga organisatsiooni liige teab oma rolli ning tal on võimetele ja oskustele vastav ülesanne. Eesmärgi saavutamiseks vajalikud ressursid ja tegevused võivad ajas muutuda, sest kõik ei saa olla üheaegselt esmatähtis, küll aga peab organisatsiooni siseselt olema arusaamine ja mõistmine, mille nimel iga organisatsiooni liige pingutab,“ ütles kindralmajor Tamm.

Kindralmajor Tamm alustas oma kaitseväeteenistust 1992. aastal Kalevi jalaväepataljoni ajateenijana, kust suundus õppima Soome maakaitse kõrgkooli. Samas koolis on ta lõpetanud ka vanemstaabiohvitseri kursuse. Neljanda taseme sõjalise hariduse omandas ta Londonis asuvas kuninglikus kaitsekolledžis. Hetkel kaitseväe juhataja asetäitjana teeniv kindralmajor Tamm on varasemalt juhtinud nii Kaitseliidu peastaapi kui ka Balti kaitsekolledžit. Järgmine Kaitseliidu ülem on olnud nii üksik-sidepataljoni kui ka kaitseväe peastaabi side- ja infosüsteemide osakonna ülem ning oli esimene NATO küberkaitsekoostöökeskuse ülem. Kindralmajor Tamm on osalenud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistanis.

Teda on muuhulgas tunnustatud Kotkaristi V klassi teenetemärgiga, kaitseministeeriumi teenetristi kolmanda klassiga, kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga, kaitseväe teenetemedaliga kaitsealaste teenete eest, kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest ning Kaitseliidu Valgeristi teise klassiga ja Kaitseliidu eriteenete medaliga.

Kindralmajor Tamm võtab Kaitseliidu juhtimise üle 15. detsembril kell 12 Tallinnas vabaduse väljakul peetaval rivistusel.