et
en
Teksti suurus:
A A A

Valitsus kutsub reservväelased lisaõppekogunemisele Okas 2021

17.11.2021
Valitsus otsustas kutsuda 1684 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021.  Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii koosseisu arvatud reservväelased.
Reservväelased, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult kogunemiskohta, mis on märgitud kutses.

Reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist www.kaitsevaeteenistus.ee.  

Õppusele kutsutud 17. pioneeripataljoni ja 191. luurekompanii reservväelased saavad lisainfot telefonilt: +372 717 8050 ja e-posti aadressilt 1jvbr.reservmil.ee.

Õppusele kutsutud 27. pioneeripataljoni ja 291. luurekompanii reservväelased saavad lisainfot telefonilt: +372 717 5010 ja e-posti aadressilt S1.2JVBRmil.ee.

Lisaõppekogunemise Okas 2021 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni.  Samuti harjutatakse antud lisaõppekogunemise käigus koostööd politsei- ja piirivalveametiga ja teostatakse ajutise piiritara ehitamist.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja vahetu julgeolekuoht Eestile puudub. 
Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on kaitseväe ülesanne tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks. „Kaitsevägi peab olema valmis Eestit kaitsma ning seda õppustel harjutama,“ rõhutas ta. „Eesti reservarmeele tuginev riigikaitsemudel on tõestanud elujõudu ja tõhusust heidutusvahendina. Julgeolek ei teki iseenesest, seepärast peab Eesti korraldama ka rahuajal regulaarselt õppuseid, et säilitada ja tõsta reservstruktuuri kiirreageerimise võimet.“

Kaitsevägi kutsub regulaarselt reservväelasi pika, 120-päevase etteteatamisega suurematele ja väiksematele õppekogunemistele nagu Siil ja Kevadtorm.