et
en
Teksti suurus:
A A A

Valitsus otsustas korraldada maakaitseüksustele lisaõppekogunemise Okas

05.05.2023
Stenbocki maja, 5. mai 2023 - Valitsus otsustas täna kuulutada välja lisaõppekogunemise Okas, kuhu kutsutakse kuni 607 maakaitseüksustesse kuuluvat kaitseliitlast. Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.
Vastavalt valitsuse otsustatud piirarvule kutsutakse kaitseväe juhataja ettepanekul lisaõppekogunemisele Okas kuni 607 Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna Tartu, Põlva, Võrumaa, Valgamaa ja Sakala maleva koosseisus maakaitse üksustesse kuuluvat reservväelasest kaitseliitlast. Lisaks on lisaõppekogunemisele kavas kaasata toetavate tegevuste raames kuni 300 Kaitseliidu liiget. Õppus Okas 23-2 kestab 5.-7. maini.

Reservväelastest kaitseliitlased, kelle üksus kaitseväe poolt lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult kogunemiskohta.

Kaitseväe poolt õppusele kutsutud reservväelasest kaitseliitlased saavad kontrollida, kas nemad on kaitseväe poolt lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväeteenistuse veebist aadressilt  https://kaitsevaeteenistus.ee.

Kõik õppusel osalejad saavad lisainfot lisaõppekogunemise kohta oma kodumalevast:

Õppusele kutsutud  Põlva maleva liikmed saavad lisainfot telefonilt +372 5455 0399 ja e-posti aadressilt polvakaitseliit.ee. 
Õppusele kutsutud Sakala maleva liikmed saavad lisainfot telefonilt +372 717 9207 ja e-posti aadressilt sakalakaitseliit.ee. 
Õppusele kutsutud Tartu maleva liikmed saavad lisainfot telefonilt +372 5192 9180 ja e-posti aadressilt tartu.personalkaitseliit.ee. 
Õppusele kutsutud Valgamaa maleva liikmed saavad lisainfot telefonilt +372 717 9405 ja e-posti aadressilt valgakaitseliit.ee. 
Õppusele kutsutud Võrumaa maleva liikmed saavad lisainfot telefonilt +372 5340 5999 ja e-posti aadressilt vorukaitseliit.ee. 

Lisaõppekogunemise Okas 2023-2 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni. Samuti harjutatakse varitsuste planeerimist ja läbiviimist ning kontroll-läbilaskepunkti rajamist ja nende rajamisega kaasnevaid tegevusi.

Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks. Kaitsevägi ja Kaitseliit peavad olema valmis Eestit kaitsma ning seda õppustel harjutama.

Eesti reservarmeele tuginev riigikaitsemudel on tõestanud elujõudu ja tõhusust heidutusvahendina. Julgeolek ei teki iseenesest, seepärast peab Eesti korraldama ka rahuajal regulaarselt õppuseid, et säilitada ja tõsta reservstruktuuri kiirreageerimise võimet.

Eelmine lisaõppekogunemine Okas toimus tänavu 26. jaanuarist 23. veebruarini.

Kaitsevägi kutsub regulaarselt reservväelasi pika, 120-päevase, etteteatamisega suurematele ja väiksematele õppekogunemistele nagu Siil ja Kevadtorm.