et
en
Teksti suurus:
A A A

Vanematekogu

Kaitseliidu vanematekogu on Kaitseliidu keskkogu poolt valitav korraldav organ, mis koosneb vähemalt 15 kaitseliitlasest – silmapaistvast riigi- ja avaliku elu tegelasest. Vanematekogu ülesanded on:

  • Kaitseliidu tegevuse üldeesmärkide määramine;
  • seisukohavõtmine Kaitseliidu kinnisvara omandamise, võõrandamise ja pantimise kohta;
  • Kaitseliidu sissetulekute eest hoolitsemine ning seisukohavõtmine eelarve ja selle täitmise aruande kohta;
  • seisukohavõtmine Kaitseliidu põhikirja ja kodukorra muutmise kohta;
  • muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu keskkogu pädevusse.
Vanematekogu liikmekandidaadid esitab keskkogule keskjuhatus ja kinnitab keskkogu. Igal aastal lahkub üks kolmandik kõige kauem liikmeks olnud vanematekogu liikmetest, kelle asemele valitakse uued liikmed. Endisi liikmeid võib tagasi valida. Igal aastal valivad vanematekogu liikmed endi seast üheks aastaks esimehe.

Kaitseliidu vanematekogul on hetkel 15 liiget.

Vanematekogusse valitud liikmete kontaktandmed.