et
en
Teksti suurus:
A A A

Vanematekogu

Vanematekogu on keskkogu valitav organ, mis koosneb vähemalt viieteistkümnest 18-aastasest või vanemast Eesti kodanikust Kaitseliidu liikmest, kes on silmapaistvad riigi- või avaliku elu tegelased (Alus: KaLS § 21 lg 1).
 
Vanematekogu ülesanded (Alus: KaLS § 21 lg 2):
1) tutvustab Kaitseliidu tegevust;
2) annab arvamuse Kaitseliidu ülema ametikohale nimetatava tegevväelase kohta;
3) annab arvamuse Kaitseliidu ülesannete täitmise ja tegevuse kohta;
4) annab arvamuse kinnisvara omandamise, võõrandamise ja pantimise kohta;
5) annab arvamuse eelarve ja selle täitmise kohta;
6) annab arvamuse käesoleva seaduse ja kodukorra muutmise ettepanekute kohta.
 
Vanematekogu liige valitakse kolmeks aastaks. Igal aastal valitakse vanematekogusse viis uut liiget. Liikme võib tagasi valida.
 
Vanematekogu liikmed valivad endi seast kaheks aastaks esimehe ja kaks aseesimeest, kes moodustavad vanematekogu eestseisuse. Vanematekogu eestseisuse esinduse ulatuse määrab kindlaks vanematekogu koosolek.

Vanematekogusse valitud liikmete kontaktandmed.


Kaitseliidu vanematekogu 05.07.2023 Tallinnas. Foto: Riho Ühtegi