et
en
Teksti suurus:
A A A

Viljandimaa maakaitseväelased suundusid tagasi tavaellu

24.09.2023
Autor: LõMKR
Pühapäeval/24. septembril lõppes Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna Sakala maleva vastutusalas kümme päeva kestnud õppus Ussisõnad, mille eesmärk oli suurendada maakaitseüksuste koosseisu ja harjutada oma kodukoha kaitsmist.
Õppuse õnnestumise märgiks on rahulolev ja rõõmsameelne reservväelane. Kümne päeva jooksul õnnestus meil kambast Viljandimaa meestest organiseerida ja välja õpetada toimivad jaod ja rühmad,“ ütles Sakala maleva pealik major Andres Lapp.  „Õppuse jooksul on fookus olnud lisaks väljaõppele ka reaalsete ülesannete täitmisel. See omakorda on püütud siduda reaalse ruutkilomeetriga maastikul, arvestades sealhulgas ka reservväelase elukohta ehk oma kodu, küla ja valla kaitse kontseptsioon,“ lisas major Lapp.

Õppus Ussisõnad oli jagatud kolme etappi - ülemate väljaõppeks, reakoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Üksused said värskendada oma sõjalisi baasteadmisi, treenida laskeoskust, rajada kontroll-läbilaskepunkte ja harjutada varitsusi.

Ussisõdalasest rühmaülem seersant Janno Järvekülg ütles, et õppuse tempo oli hea ning passima ei pidanud, aga üsna lühikese aja jooksul oli vaja läbida päris mahukas õppekava. „Ajakavast tuleb rangelt kinni pidada, sest kui kuskil tekib ajaline nihe, siis see mõjutab tervet protsessi,“ ütles Järvekülg. „Kõik õpetatu oli oluline ja neile, kes olid varem asjadega - nagu näiteks liikumisviisid - kokku puutunud, siis asjad tulid kergesti meelde. Küll aga mõned mehed, kaasarvatud mina, ei olnud varem miini näinudki ning sellisel juhul sai teema endale selgeks tehtud.“

Õppusel osalejate jaoks oli kõige olulisem harjutada kodukoha kaitsmist ning selle vajalikkust hindasid ka reservväelased. Seersant Järvekülg rääkis, et tal on varasemalt samuti see küsimus kodus tekkinud, et kes kaitseb kodu ja peret kui peaks sõda tulema. „Eks ikka on arvatud, et kui tuleb sõda siis viiakse mehed laiali, aga nüüd me teame, et me ise kaitseme oma kodu ja peret,“ ütles Järvekülg.

Õppusel osalenud maakaitseüksuse liikmetel on võimalus astuda Kaitseliidu liikmeks, et olla rohkem kaasatud oma üksuse tegevustesse ning hoida oma väljaõppetaset kõrgemal. 

Õppus Ussisõnad on Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine. Kuue nädala jooksul oodatakse õppusele ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Õppus Ussisõnad jätkub Lõuna ja Lääne maakaitseringkonnas kuni 8. oktoobrini.
 
Fotod.