et
en
Teksti suurus:
A A A

Viru malevas toimus Kirde maakaitseringkonna suurtükipatarei asutamiskoosolek

13.05.2022
Autor: Indrek Jurtšenko
2021. aastal eksperimenteeris Kirde maakaitseringkond uue ideega, luua suurtükipatarei. Suurtükiväe eksperimentaalüksus sai „tuleristsed“ suurõppusel „Kevadtorm 21“ ja korraliku laskeharjutuse Kirde maakaitseringkonna õppusel „Põhjakonn 21“. Aastaga küpses kindel plaan, luua suurtükipatarei.
 
Mida annab Kirde maakaitseringkonnale uus loodav üksus ? „Teeme omalt poolt kõik selleks, et uuest algatusest tekiks ajapikku Kirde maakaitseringkonnale orgaaniline lahingtoetusüksus ja millesse panustavad kõik ringkonna malevad (Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru). Oodatud on aga kõik Eesti reservväelased, kes on läbinud selle relvasüsteemi väljaõppe. Esimene suurem väljakutse saab uuel üksusel olema juba 2023. aasta õppus Põhjakonn “, lisas KiMKRi pealik Jaanus Ainsalu.

7. augustil 1932 toimus Rakvere linnas Viru malevas suurtükipatarei asutamiskoosolek. 11. mail 2022, ehk ligi 90. aastat hiljem, maleva staabihoones ajalugu kordus. Suurtükipatarei asutamiskoosolekul viibijad otsustasid ühehäälaselt uus üksus luua ja esimeseks ülemaks sai major Vahur Kütt.
 
Milline on suurtükiväelase roll lahinguväljal ja kes on uude üksusse oodatud ? „Suurtükiüksus koos suurtükiväelastega on oluline lahingu osa, mis aitab omakorda jalaväelasi nende ülesannete täitmisel. Täna loodud suurtükipatarei annab juurde uusi oskusi ja teadmisi. Kasutatav relv on lihtsasti õpitav ja on lahinguväljal efektiivne. Tegemist on atraktiivse ja mitmekülgse üksusega, mis pakub häid võimalusi enesearenguks läbi erinevate rollide. Samuti valitseb suurtükiväelaste seas tugev ühtekuuluvustunne“, ütles suurtükipatarei vastne ülem major Vahur Kütt.
 
Ajaloost
Eelmise sajandi 30datel 90. aastat tagasi käis Viru maleva suurtükiväeüksuses vilgas elu. I divisjon suurtükiväe tolleaegse ülema kolonel G. Leetsi algatusel ja Viru maleva pealiku kolonel G. Vaheri loal kutsuti Viru maleva staapi kokku 60 reservsuurtükiväelast. Ajapikku patareist sai divisjon, 1935. aasta lõpuks oli divisjonis juba 120 mees- ja naiskodukaitse liiget. Naiskodukaitse toetusrühm, kes aitas suurtükiväelasi toitlustuse ja meditsiiniabi osa, asutati värskelt loodud suurtükipatarei juurde 10. mail 1933 ehk 89. aastat tagasi. Peale õppuste, korraldati koos ka erinevaid heategevusüritusi, millega korjati noorele üksusele vajalikku rahalist toetust.
Loe lisaks: https://viru.kaitseliit.ee/et/kirde-maakaitseringkonna-suurtukipatarei-14181.