et
en
Teksti suurus:
A A A

​Viru malevat hakkab juhtima kolonelleitnant Jaanus Ainsalu

07.11.2019
kin-mjr Meelis Kiili ja kol-ltn Jaanus Ainsalu
Autor: Jürgen Randma
Laupäeval, 9. novembril annab seni Kaitseliidu Viru maleva pealiku ülesandeid täitnud major Andrus Reinstein Viru maleva aastapäevale pühendatud ürituste raames maleva lipu üle kolonelleitnant Jaanus Ainsalule.
Rakveres kell 11.30 algaval juhtimise üleandmise tseremoonial esinevad sõnavõttudega Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, major Andrus Reinstein, kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ning Rakvere linnapea Triin Varek. Üritusele on kutsutud kogu maleva palgaline koosseis, vabatahtlikud kaitseliitlased ja maleva koostööpartnerid.
 
Kaitseliidu Viru malevat juhtima asuv kolonelleitnant Ainsalu ütles: „Vaadates potentsiaalset vastast, kes suudab tegutseda nii konventsionaalselt ja mittekonventsionaalselt ja tuvastada nõrku kohti ning neid ära kasutada, näen ma lähiajal ülesanneteks, et iga maleva liige teaks, mis on tema kriisi ja sõjaaja ülesanne, et kiirelt reageerida erinevatele ohtudele.“
 
Kolonelleitnant Ainsalu alustas teenistust ajateenijana Eesti Piirivalves 1991. aastal ja jätkas seal teenistust  Narva-Jõesuu õppekeskuses erinevatel ametikohtadel kuni õppejaoskonna ülemani. Alates 2003. aastast on ta teeninud Kõrgemas Sõjakoolis põhikursuste ülemana, alates 2009. aastast Kalevi jalaväepataljonis vanemstaabiohvitserina ja missioonil Iraagis  ning 2010. aastast Scoutspataljonis staabiülemana. Lõuna kaitseringkonnas on ta olnud 2012. aastast operatiivjaoskonna staabiohvitser ning 2014. aastast  kaitseringkonna ülema asetäitja. 2015. aastast on ta teeninud 2. jalaväebrigaadis staabiülemana. Kaitseliitu tuli kolonelleitnant Ainsalu 2018. aastal kui ta asus Kaitseliidu peastaabi operatiivjaoskonna ülemaks.
 
Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu on lõpetanud 2004. aastal Tartu ülikooli ärijuhtimise erialal. Lisaks on ta lõpetanud 2004. aastal Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ohvitseri II taseme väljaõppe ja Balti Kaitsekolledžis 2015. aastal ohvitseri III taseme väljaõppe.