et
en
Teksti suurus:
A A A

Võidupühal pühitseti Kaitseliidu Tallinna malevas lippe

26.06.2009
23. juunil pühitseti Tallinnas Jüriöö pargis Kaitseliidu Tallinna maleva Akadeemilise malevkonna ja Noorte Kotkaste Tallinna maleva lipud.
Kell 13.15 rivistusid Jüröö parki maleva allüksuste koondrühmad ning seejärel algas lippude õnnistamise tseremoonia.

Akadeemilisele malevkonnale andis lipu üle Kaitseliidu Tallinna maleva juhatus ja Noorte Kotkaste malevale organisatsiooni peavanem Silver Tamm. Lipud võtsid vastu ja lipuvande andsid Akadeemilise malevkonna pealik Indrek Kuusik ja Noorte Kotkaste Tallinna maleva pealik Marek Kopelmann.

Lippude õnnistamise viis läbi Kaitseliidu Tallinna maleva kaplan Lauri Kurvits.

Lipud kujundas Priit Herodes.

Kaitseliidu Tallinna malevas on üheksa allüksust, millest Meredivisjon, Kalevi, Toompea, Nõmme, Lääne ja nüüd ka Akadeemiline malevkond omavad oma lippe.
Tallinna malevas tegutsevatel eriorganisatsioonidel on kõigil oma lipud.

Kaitseliidu Tallinna malevas on 2228 liiget, kellest 1797 on kaitseliitlased, 164 on naiskodukaitse liikmed, 138 nooredkotkad ja 129 kodutütred.