et
en
Teksti suurus:
A A A

Võidutule toovad tänavu maakondadesse Kaitseliidu tegevuse taastajad

15.06.2015
Kuna tänavu täitus 25 aastat Kaitseliidu tegevuse taastamisest, toovad Võidupüha paraadilt Kärdlas Võidutule maakondadesse kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad, kes kohapeal vabatahtliku riigikaitsetöö käima aitasid lükata.
Kaitseliitlastest kandidaadid valiti välja malevate juhatustest ja kinnitati Kaitseliidu keskjuhatuse poolt. Naiskodukaitsjatest kandidaadid läbisid samalaadse protseduuri ringkondade juhatuses ja Naiskodukaitse keskjuhatuses.

Igast maakonnast on niisiis kaks tuletoojat, kaitseliitlane ja naiskodukaitsja, kes saavad Võidupüha paraadil Vabariigi presidendilt oma maakonna Võidutule, mille toimetavad kodukanti, kus see jagatakse kohalike omavalitsuste esindajatele ja kõigile soovijatele. Võidutulest süüdatakse traditsiooniliselt Jaanilaupäeva õhtul Jaanituled.

Võidutuli sünnib Võidupüha, 23. Juuni hommikul eelneval päeval Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus süüdatud mälestustule ja noorkotkaste poolt süüdatud muinastule ühendamisel.

Võidutule toojatele annetatakse Tuletooja medal samal tseremoonial, mis toimub algusega kell 09.00 Kärdla kiriku ees.

Allpool 2015. aasta tuletoojad:
ALUTAGUSE MALEV
Aivar Raudsepp
Aivar Raudsepp on Kaitseliidu liige alates 01.04.1990. Ida-Virumaa lipkonna liige, mis 1992. aasta juulis nimetati ümber Alutaguse malevaks, mille liige on Aivar tänaseni. Aivar on tegutsenud maleva allüksuses rühmapealikuna ja kompaniipealiku abina, 1995-2000 aasta novembrikuuni oli ta tegev Lüganuse malevkonna pealikuna. Alutaguse malevas on Aivar töötanud alates 1997. aastast. On osalenud kahel missioonil, Iraagis ja Bosnias. Aivari loodud on Alutaguse malevas pika traditsiooniga Tõnissoni rännak-jooks. Aivar on kindla käe ja karmi sõnaga, otsekohene -  inimene kellega koos võib luurele minna.
Merle Kodu
Merle on KL asutajaliige. Alates 14.05.1992 Nõmme malevkonna liige. 31. märtsil 2000 võeti Merle vastu NKK Tallinna ringkonna Toompea jaoskonda. Merle tuli 2008 aastal seoses elukoha vahetusega üle NKK Alutaguse ringkonna Lüganuse jaoskonda.
Merle on väga kohusetundlik, suurepärane teekaaslane ja toetav sõber. Tema antud lubadused on alati kaalukad, ja ülesanded, mis ta endale on võtnud, saavad  laitmatult täidetud.
Merle töötas Naiskodukaitse aseesinaise ametikohal organisatsiooni kõige raskemal ajal - Naiskodukaitse organisatsiooni sünni alguses, ja kasvuraskustega võideldes andis ta oma panuse sellesse organisatsiooni, ning on jäänud organisatsiooni tegevliikmeks tänaseni.
Merle on oma panuse andnud ka KL Kooli arengusse nii palgalise töötajana kui ka vabatahtliku koolitajana. Merle on väga hea huumorimeelega ja positiivse ellusuhtumisega  kaaslane.
 
HARJU MALEV
Andres Sillaots
Andres on aktiivne kaitseliitlane alates 1990.aastast. Saue kompanii asutajaliige. Andres on abivalmis ja kohusetundlik kamraad, kes jagab lahkelt  oma teadmisi. Ta on täiendanud end erinevatel erialakursustel nii kodumaal kui välisriikides. Autasustatud Valgeristi III klassiga (2011), rinnamärgiga „30 aastat Harju malevas“  ning KL teenetemedali I klassiga (2008).
Järvi Kirs
Järvi on NKK Harju ringkonna taasasutaja, NKK tegevliige alates 1999.aastast. Järvi on olnud NKK Paldiski jaoskonna esinaine, kuulunud jaoskonna juhatusse ning ringkonna revisjonikomisjoni. Läbi aastate on Järvi panustanud ringkonna arengusse ideede ja aktiivse tegevusega. Ta on tubli formeerija ja staabiassistent, hetkel ringkonna aseesinaine.

JÕGEVA MALEV
Ago Vaidla
Kaitseliidu Jõgeva maleva tegevliige alates 03.08.1988. Üks neljast esimesest Jõgevamaa kaitseliitlasest, kes kaevasid välja kohalikul kalmistul kommunistide poolt maha võetud ja samale kalmistule maha maetud Vabadussõjas Maarja-Magdaleena kihelkonnast langenute mälestussamba ning paigaldasid selle samasse paika, kus ta oli asunud enne nõukogulaste vandaalitsemist. Mälestussammas õnnistati 31.07.1988. Järgnevalt osales Ago aktiivselt taasasutatud Jõgeva malevkonna tegevuses. Ago on kohusetruu ja distsiplineeritud töötaja ning autoriteetne ja abivalmis töökaaslane.
Aive Kivioja  
NKK Jõgeva ringkonna taasasutaja 28.10.1992. Aive teenistuskäik on olnud väga huvitav ja aktiivne. Ta on olnud ringkonna esinaine kahel korral, NKK Lõuna piirkonna instruktor, Jõgeva jaoskonna esinaine, Jõgeva ringkonna juhatuse liige ning Jõgeva jaoskonna juhatuse liige. Aive osaleb meelsasti erinevatel üritustel, kus on olnud nii õppur kui lektor. Ta on alati abivalmis, ei keeldu kunagi toetamast nõu ja jõuga. Aive on kirjutanud organisatsiooni tutvustavaid artikleid nii kohalikku ajalehte Vooremaa kui ajakirja Kaitse Kodu! ning panustanud palju oma vaba aega organisatsiooni arendamisse.

JÄRVA MALEV
Jüri Taurus
Jüri on Kaitseliidu liige alates 1992.aasta veebruarikuust. Perioodil 05.05.1992 – 06.01.2001 täitis ta Kaitseliidu Järva-Jaani malevkonnapealiku ülesandeid. Oma töös väga kohusetundlik, pälvinud selle eest erinevaid tunnustusi. Kogu oma liikmeksoleku aja jooksul on Jüri maleva elus aktiivselt kaasa löönud. Õppusel SIIL 2015 oli tal täita oluline roll formeerimispunkti koosseisus. Autasustatud KL teenetemedali III klassiga (1999) ning KL Valgeristi III klassiga (2004).
Tiia Mettus
Tiia on NKK tegevliige alates 2001.aasta detsembrikuust. Ta on NKK Järva ringkonna üks taasloojatest, olles aktiivne liige tänase päevani. Tiia üheks tugevuseks ja väärtuseks on pidev enesetäiendamine ja teadmiste edasiandmine teistele. Aastatel 2008-2015 töötas Tiia NKK instruktorina, sh koosseisuvälise instruktorina Kaitseliidu koolis. Ta on hinnatud koolitaja nii Järva ringkonnas kui kogu Kaitseliidus.

LÄÄNE MALEV
HIIUMAA
Mart Reino
Kaitseliidu tegevliige alates 31.05.2001. Hiiumaa malevkonna pealik, Kaitseliidu Keskkogu ja Vanematekogu liige. Omab kaitseliitlaste seas suurt autoriteeti. Reservohvitseride kogu juristohvitseride sektsiooni liikmena on osalenud riigikaitseseaduse ja Kaitseliidu alusdokumentide väljatöötamisel.
Ülo Tuisk
Kaitseliidus alates 16.05.1992. Lääne maleva auliige, Hiiumaa malevkonna üks taasasutaja ja selle esimene pealik. Vaatamata kõrgele eale osaleb aktiivselt Lääne maleva Hiiumaa malevkonna Väljaõppe, teavitus- ja seltskonnaürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Anne Kaasik
Anne kuulub Naiskodukaitsesse aastast 2000. Ta on olnud Hiiumaa jaoskonna esinaine ja NKK Lääne ringkonna juhatuse liige. Anne on suurte kogemustega staabiassistent, kes on oma oskusi ning teadmisi rakendanud mitmetel erinevatel suurõppustel. Ta on aidanud korraldada mitmeid üle-eestilisi konkursse ja võitlusi. Aastast 2014 on Anne Lääne ringkonna mentor. Autasustatud mitmetet teenetemärkidega, KL teenetemedali III klassiga (2005) ning NKK Liiliaristi IV klassiga (2010).
LÄÄNEMAA
Peep Põldäär

Kaitseliidu tegevliige alates 30.03.1990. Üks Lihula malevkonna ja Lihula üksikkompanii  taasloojatest, Kaitseliidu edendaja Lõuna-Läänemaal. Patrullvõistluse „Sügistorm“ algataja.  Osaleb aktiivselt Enamikel Lääne maleva väljaõppe- ja seltskonnaüritustel.
Tiina Leesik
1996.aastal taasloodud NKK Lääne ringkonna esimene esinaine. Hetkel 2012.aastal taasloodud NKK Risti jaoskonna aseesinaine. Tiina on aastaid olnud Kaitseliidu kooli vabatahtlik instruktor ja viinud läbi erinevaid koolitusi ning õppusi. Tiinat on autasustatud KL Lääne maleva teenetemärgiga,  NKK Liiliaristi IIIklassiga ning KL Teenetemedali I klassiga.

PÕLVA MALEV
Madis Pintson
Madis on Põlva maleva liige alates 1992. aastast. Väga aateline ja teotahteline kaitseliitlane, kes võtab aktiivselt osa nii väljaõppe- kui seltskonnaüritustest. Autasustatud KL teenetemedali kõigi kolme klassiga (2000, 2003 ja 2008).
Karin Kivi
Kaitseliidu liige alates 1996, NKK liige alates Põlva ringkonna taasloomisest 13.12.1997. Karin on olnud ringkonna esinaine, noorteinstruktor, hetkel NKK instruktor. Karin osaleb aktiivselt NKK töös ja täidab oma ülesandeid väga kohusetundlikult.  Ta on korraldanud ja läbi viinud mitmeid ringkonna ja jaoskonna tasandi üritusi. Autasustatud NKK Liiliaristi IV klassiga (2002) , maleva teenetemärgi II klassiga (2003) ning KL teenetemedali  III klassiga (2008).

PÄRNUMAA MALEV
Ervin Hansalu
Kaitseliidu liige alates 17.05.1990. Teenistus väljapaistev ja eeskujulik. Ervin on aktiivne osaleja nii õppustel kui maleva tegevustes. Ta on Soontagana malevkonna juhatuse liige aastast 2012 ning valitud Pärnumaa maleva esindajate kogusse. Autasustatud kõigi kolme KL teenetemedali klassiga (2005, 2010, 2013).
Maret Kommer
Maret on Naiskodukaitse liige alates 1993.aastast, üks Pärnumaa ringkonna taasasutajaid.22 aasta jooksul  on ta pidanud erinevaid ameteid alates ringkonna esinaisest aseesinaise, juhatuse liikme ja revisjonikomisjoni liikmeni. Maret on esmaabi ja meditsiiniga tegeledes tuntud üle Eesti. Ta on läbinud lugematul hulgal koolitusi ning jaganud oma teadmisi ja oskusi. Abiandmine on Mareti elukutsumus. Lisaks on Maret tubli formeerija ning Kaitseliidu kooli treener erinevatel juhtimiskursustel. Talle meeldib tegeleda ka laskespordiga.   

RAPLA MALEV
Manivald Kasepõld
Manivald Kasepõld on üks Kaitseliidu taasasutajatest. 23.03.1990 valiti ta Rapla Kaitseliidu esimeseks pealikuks, seda kuni 11.04.1990. Alates 12.04.1990 kuni 09.11.1990  täitis Manivald Kasepõld Harju Kaitseliidu pealiku kohuseid, 10.11.1990-15.11.1992 Kaitseliidu ülem. Ta on kuulunud ta esimesse sõjajärgsesse KL keskjuhatusse ning Kaitseliidu vanematekogusse.
Täna on kolonel Kasepõld aktiivne Rapla maleva tegevliige, alates 04.08.2013 Loone malevkonna pealik. Alates 31.03.2015 kuulub ta ka Rapla maleva juhatusse.
Kolonel Kasepõld on tunnistus pikaajalisest pühendumisest ja eeskujulikust vabatahtlikust teenistusest meie riigi kaitsevõime ja turvalisuse tagamisel.
Lemmi Võrahanso
Lemmi Võrahanso kuulub Naiskodukaitsesse alates 08.02.1994. Lemmi Võrahanso on üks olulisi Naiskodukaitse Rapla ringkonna asutajaliikmetest.
Lemmi on olnud algusest peale aktiivne. Ta on formeerimisgrupi juht ning osaleb võimalusel alati õppustel ja erinevatel üritustel. Panustab tublisti NKK põhimõtete järgmisele ja eesmärkide saavutamisse. Lemmit on tunnustatud mitmete tänukirjade ning teenetemärkidega

SAAREMAA MALEV
Sulev Metshein
Sulev on Saaremaa maleva taasasutaja. Eeskujuliku ja kohusetundliku liikmena panustab maleva arengusse aktiivselt läbi osaluse erinevatel maleva üritustel. Autasustatud Valgeristi III klassiga (2007) ning KL teenetemedali I klassiga (2013).
Maiu Välbe
NKK Saaremaa ringkonna taasasutaja. Alates 1994.aastast aktiivne naiskodukaitsja. Panustab aktiivselt oma teadmiste jagamisega igapäevaturvalisuse instruktorina. Ta on alati valmis osalema ka formeerimis- ja meditsiinigruppide töös. Ta on hea meeskonnatöötaja ning ideede genereerija. Autasustatud NKK Liiliaristi III klassiga (2006) ning KL Teenetemedali II klassiga (2008).

SAKALA MALEV
Vello Aasna
Vello Aasna kuulub Kaitseliitu alates 29.03.1990 ning on üks KL taasasutajatest. Vaatamata oma kõrgele eale panustab ta järjepidevalt ja aktiivselt maleva  tegemistesse. Vellot võib nimetada Sakala maleva raudvaraks, ta on paljudele eeskujuks ja teenäitajaks. Alates 07.03.2015 maleva auliige, autasustatud Valgeristi III (2003) ja KL teenetemedali II klassiga (2008).
Egle Reinup
Egle Reinup on Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige alates 2002 aastast. Vahetult peale liitumist Naiskodukaitsega valiti ta Suure-Jaani jaoskonna juhatusse. Alates 2011 aastast täidab Egle Suure-Jaani jaoskonna esinaise kohustusi. Aastatel 2008-2010 kuulus Egle ringkonna revisjonikomisjoni, mille tegevusse andis ta märkimisväärse panuse. Alates 2014 aastast tegutseb Egle ka aktiivselt ringkonna juhatuses.
Märkimist väärib tema panus relvaõppe korraldamisel, laskevõistlustel ning koormusmatkadel osalemisel. Lisaks  valitud erialal tegutsemisele on Egle osalenud ka maleva ürituste toitlustamisel  ja suurürituste korraldamisel.  Egle on liige, kes teeb alati rohkem, kui palutakse ning näitab üles initsiatiivi, ta ei ole pelgalt üritustel osaleja.
Egle Reinup on südamlik ja abivalmis liige, kellel on  oma seisukoht ja arvamus, mida ta julgeb alati ka välja öelda. Ta on siiras, osavõtlik ja otsustusvõimeline. Teda võib alati usaldada, talle võib alati kindel olla, ta ei vea alt, ei jäta oma kohustusi täitmata.

TALLINNA MALEV
Tõnu Järv
Erumajor Tõnu Järv (64) – üks Kaitseliidu taasloojaid  ja juhte Tallinnas juba 1990. aastast. Teda iseloomustatakse kui head organisaatorit ja administraatorit, tulihingelist isamaa patriooti. Tõnu Järv oli taasloodud Tallinna maleva esimene pealik (1992-1993). Hiljem KL peastaabi kantselei- ja personaliülem ning peastaabi ülema kt (1995-1998). Tegevteenistusest lahkus 2002. aastal. Kaitseliidu ja Tallinna maleva tegevustes lööb siiani aktiivselt kaasa. Paljude KL autasude kõrval on teda tunnustatud Vabariigi Presidendi poolt ka V klassi Kotkaristiga (1997).
Pirjo Land
Liitus Naiskodukaitsega 6.augustil 1997. 1998-1999 Rapla ringkonna aseesinaine.1999 aastal kutsus tollane NKK esinaine Dagmar Mattiisen Pirjot Tallinnasse NKK Tallinna ringkonda üles ehitama. Tallinna ringkond eksisteeris siis ainult paberil. Seega võib Pirjot pidada üheks Tallinna ringkonna asutajaliikmeks.
1999-2003 Tallinna ringkonna esinaine. Kui ta 2003-ndal aastal ringkonna esinaise ametikohalt lahkus, oli Tallinna ringkonnas 100 tegevliiget, mis on märkimisväärne saavutus.
Ringkonna esinaise ametiajal asutas Tallinna rk Lääne jaoskonna ja oli ka Lääne jaoskonna esinaine.
Ta on olnud aastaid Tallinna ringkonna spordigrupi juht ja koos oma abikaasa Peeter Landiga asutasid ja vedasid Tallinna ringkonna jalgpallitreeninguid. Ta on olnud 15 aastat vabatahtlik instruktor nii Kaitseliidus kui Naiskodukaitses, viinud läbi NKK baasväljaõppeid, õpetanud naistele topograafiat ka kõike mis metsanduse ja metsaga seotud.

TARTU MALEV
Edgar Lepik
Edgar on Kaitseliidus alates 29.03.1990. Aastatel 1992-1998 Tamme malevkonna pealik. Enne pensionile minekut jõudis Edgar lühikest aega olla  ka Valgamaa maleva staabiülemaks. Hetkel on Edgar Tamme malevkonnas rühmapealik, juhtides formeerimispunkti tegevust. Viimased 5 aastat on ta juhtinud Tamme formeerimispunkti tööd Tartu formeerimiskeskuses.
Edgar on aktiivne ja järjekindel;  suhtub teenistuskohustustesse tõsiselt. Jagab oma teadmisi ja oskusi ka teistele kaitseliitlastele.
Marit Birgholts
NKK liige alates 10.05.1992. Aktiivne naiskodukaitsja, olnud ringkonna esinaine, ringkonna juhatuse liige, esmaabiinstruktor. Praegusel hetkel on Marit lahingkompanii meditsiinigrupis kompanii meediku ametikohal. Oma teenistuse algusaastatel on ta osalenud ka sportlikel ja sõjalis-sportlikel üritustel (nt Eel-Erna 1998). Mariti peale võib alati loota. Teda  on tunnustatud mitmete tänukirjade ning teenetemärkidega (NKK teenetemärk 1997, KL TM III kl 1998, KL TM II kl 2010, Liiliaristi IV kl 2014).

VALGAMAA MALEV
Toomas Duvin
Toomas Duvin liitus Kaitseliidu Valgamaa maleva Valga üksikkompaniiga 2001.aastal, olles enne aktiivne noorkotkas. Ta on tegutsenud Valgamaa maleva noortejuhina ja muuhulgas aidanud korraldada noortelaagreid, mitmesuguseid maastikuvõistlusi ja noorteüritusi.  Osaleb aktiivselt Kaitseliidu väljaõppes ning ühiskondlikus tegevuses. Toomas tegutseb nii aktiivse abipolitseinikuna kui rahvatantsijana. Ta on osalenud mitmetel rahvatantsupidudel. Lisaks on ta Valga militaarteemapargi sõprade seltsi liige, aidanud korraldada rahvusvahelist NATO lastelaagrit ning löönud kaasa gümnasistide riigikaitselaagrite läbiviimises.
Anu Lillipuu-Blank
NKK Valgamaa ringkonna üks taasasutajatest, tegevliige alates 03.11.1994. Olnud ringkonna aseesinaine, esinaine (2004-2006), kodutütarde rühmajuht, kodutütarde ringkonnavanem ning noorteinstruktor. Aastast 2006 ka Kaitseliidu Kooli mittekoosseisuline instruktor. Autasustatud NKK Liiliaristi II klassiga, KL Teenetemedali II klassiga, Kaitseliidu kooli teeneteristiga ning Kodutütarde hõbesõlega tunnustusristiga. Hetkel tegevteenistuses Scoutspataljonis.

VIRU MALEV
Ants Silm
Kaitseliidu liige alates 17.04.1992, Viru maleva asutajaliige. Taasloomise järgselt esimene malevapealik, kelle juhtimisel sai Viru malev (sh lipkonnad) taasloodud. Viru maleva auliige alates 17.04.2013.
Aive Ott
Aive alustas teenistust NKK-s vabatahtliku noortejuhina planeerides ning läbi viies noorteüritusi ja laagreid. Aktiivse inimesena lõi ta kaasa ka Kaitseliidu ja Naiskodukaitse üritustel. Ta on osalenud Kevadtormil staabiassistendina ning lõpetanud laskur-sanitari kursused. Aive on treeninud naisi ja võistkonnaga käinud NKK koormusmatkal, kus saavutati I koht, samuti  Eel-Erna võistlustel. Ta viib läbi ka NKK sõdurioskuste baasväljaõppe kursust. Aive lõi NKK tegevliikmetest ansambli „Digitibid“ ning on esinenud Viru maleva aastapäevadel.  Aive poole võib alati pöörduda probleemidega ja muredega, sest ta tuleb alati nõu ja jõuga abiks, et kõik sujuks ning üritused oleksid huvitavad ning meeldejäävad.

VÕRUMAA MALEV
Aivar Kroonmäe
Aivar on Kaitseliidu liige alates 1991.aasta oktoobrikuust. Antsla üksikkompanii rühmapealik. 2004.aastal valitud Võrumaa maleva parimaks kaitseliitlaseks. On malevas aktiivne laskur, juhendab maleva noorte ja naiste lasketreeninguid, korraldab Antsla ÜK laskevõistlusi ning on Eesti Laskurliidu laskeinstruktor.  Omab laskurklassi „Esikütt“. Huvitub sõjaajaloost, on organiseerinud mitme Lepistu ja Antsla valla Vabadussõjas langenute mälestusmärkide taastamist ning korrastamist. Aivar on ka ajakirja Kaitse kodu! vabatahtlik kaasautor ning osaleb aktiivselt KL üritustel fotograafina. Urvaste kirikunõukogu liige. Aivarit on tunnustatud mitmete tänukirjade ning teenetemärkidega.
Marje Kangro
Marje on tegutsenud Kaitseliidus alates 1993.aastast. Ametlikult KL liige alates 1996.aastast. 1997, kui taasloodi Naiskodukaitse Võrumaa ringkond, valiti Marje ringkonna esinaiseks. Ringkonna esinaine oli Marje 1997-1998.aastal. Segaduste tõttu dokumentidega kuulub Marje ametlikult Naiskodukaitse Võrumaa ringkonda alates 2005.
Marje on olnud Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna Antsla jaoskonna esinaine 2005-2011.aastatel. 2011.aastal oli Marje üks Urvaste jaoskonna loojatest. Marje on olnud Urvaste jaoskonna esinaine 2001-2013.aastatel. 2014 kevadest on ta taas Urvaste jaoskonna esinaine.
Marje tegutseb Urvaste koguduses pühapäevakooli õpetajana. Marje peab kodukohas pisikest kohvikut nimega Vahtrasalu kohvik. 
Täpsema info tänavusest Võidupüha paraadist leiad siit.